อุปกรณ์ (device): iPhone 6s 64 gb Gold
ราคา (price): 26000
สภาพ (condition): 99.99%
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 30 มิย
ประกัน (warranty): เกือบปี
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ได้มาพร้อมกับอีกเครื่อง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0824215258
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): bts mrt
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)