ใครมี วิธี แก้ช่วยที ครับ ไม่รู้ปุ่มไหนเป็นปุ่มไหน ช่วย ที ครับๆๆๆๆๆๆๆ