ของใหม่เก็บไว้ยังไม่เคยใช้ครับ อาจมีเลอะบ้างบางตัว
มี 7 ตัว

ตัวละ 450 ส่ง EMS