ลืมพาส bootcamp win7 แต่จำพาส os ได้ เข้าได้ปกติ มีวิธีกู้พาสฝั่ง bootcamp ไหมคับ