พอดีเป็นของพ่อผมแต่มันนานมากแล้ว อยากรู้ว่ามันรุ่นไหน S__12550146.jpg