ผมอัพเป็น F9 แล้ว ส่วนของเมนู oc M.I.T. มันไม่ีมีหัวข้อ fine cpu clock ratio ให้ปรับแล้วอ่ะ

มันตัดออกเหรอครับ

แล้วตรงหัวข้อ advanced bios features ----> Virtualization Technology ก็ถูกตัดออก


ใครใช้เป็นเหมือนผมไหม