หวังว่าคราวนี้คงทำถูกนะครับ[IMG][IMG] [/IMG][/IMG][IMG][IMG]<a href="http://upic.me/show.php?id=85668f1a8b87e16dce3b6610af5cb7b7" target="_blank"><img border="0" src="http://upic.me/t/q0/2008111800h03vcore.png"></a> <a href="http://upic.me/show.php?id=6937bf28ce66968244d360aef7472c02" target="_blank"><img border="0" src="http://upic.me/t/p6/2008111800h03volt3.png"></a> <a href="http://upic.me/show.php?id=b3e29dc92ef2bd14a7315b9323ed6f80" target="_blank"><img border="0" src="http://upic.me/t/s4/2008111800h03volt5.png"></a> <a href="http://upic.me/show.php?id=ee476dd17572449e428889088ee975c8" target="_blank"><img border="0" src="http://upic.me/t/wc/2008111800h03volt12.png"></a>[/IMG][/IMG]