มีปัญหานิดเกี่ยวกับ FM ของ Iriver E100 น่ะครับ คือมัน mem ได้สูงสุด 20 สถานี แล้วเวลาให้มัน ทำ auto preset มันจะสแกน แล้วสถานีที่ 20 จะไปจบแถวๆ 97.5 Mhz ตลอด
เลยอยากรู้ว่า มันมีวิธีปรับไปฟังความถี่ที่ต้องการโดยไม่ต้องให้มันแสกนให้มั้ยครับ เพราะไม่งั้นก็ปรับไปฟังสถานีที่มีความถี่สูงกว่านั้นไม่ได้ ใครทำเป็นรบกวนบอกวิธีด้วยครับ