เข้าไปอ่านตามนี้

http://www.******************/2008/10...ook_vga_guide/