ร้องขอขยาย Private Message Box
อยากให้รับ Private Message ซัก 100-200 ช่องอ่ะครับ
มี 50 ช่อง สำหรับผมไม่ค่อยเพียงพอครับ
ขอบคุณครับ โปรดรับไปพิจราณา ด้วยนะครับ
ขอบคุณล้วงหน้าอีกที