ใช้ intel นะครับ
>> เล่นเกมส์
>> เอาแบบ Oc ได้
>> +- 3000