คือ ก็ไม่ได้ใช้บ่อยแบบว่าทุกประโยค

ไม่ได้ตั้งไว้แทนคำที่พิมพ์บ่อย ๆ คือทุกครั้งที่จะใช้อีโมต้องกดเลือกจากปุ่มอีโม

แต่พอกดไปหลาย ๆ ที (หลายในที่นี้คือไม่ถึง 10 ครั้งเลยนะครับ)

โปรแกรมมันจะปิดลงไปเองเลย ไม่ใช่นิ่ง ค้าง แบบ not responding แต่ปิดไปอย่างสงบ

เป็นเพราะอะไร แล้วแก้ได้มั้ย แก้ยังไงครับ