พอมีเสป็คหรือผลเทสบ้างไหมครับ แล้วแรงต่างกันมากไหม ถ้า ใช้กับ 3d max