คือสร้างแบบฟอร์มด้วย acrobat 9 pro แล้วลองเทสในเครื่องเรามันก็สามารถพิมพ์ลงฟอร์มได้สมบูรณ์ แต่พอไปเปิดเครื่องอื่นเวลาพิมพ์ไทยในฟอร์มมันเป็นภาษาต่างดาวอะคับ ตั้งฟอร์นในช่องที่ใช้กรอกข้อความเป็น ms sans serif ลองเปลี่ยนเป็นฟอร์นอื่นก็เป็นเหมือนเดิม จะทำยังไงให้มันพิมพ์ไทยได้คับ