คือ แฟรดไดรว์ผมเสียบเข้าไปในเครื่องแล้ว มันให้ลงไดร์เวอร์ ผมก้อกด ยกเลิกไป ที่ รร มานก้อเป็นอย่างนี้ แต่มานต่างกานตรงที่ว่า ที่ รร พอกด ยกเลิก มานจะเด้งขี้นมา แต่เครื่องที่บ้านไม่เด้งอารายเลยอ่า
ที่ว่าไม่ลงไดร์เวอร์ เพราะไม่รู้จาลงอาราย M/B ก้องลงไปละ