ช่วยด้วยค่ะ...ตอนนี้เครียดมาดมากเลย

ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ