อุปกรณ์ (device):huawei p8 พร้อมกล่อง สายแท้ หัวแท้ การใช้งานปกติทุกอย่างครับ
ราคา (price):6000
สภาพ (condition):95%
ตำหนิ (defect):มีรอยตรงมุมซ้ายด้านล่างเครื่องครับ นอกนั้นไม่มีรอยหนักๆสภาพสวยครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):
ประกัน (warranty):ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0999725559 ไลน์ tomnacrub
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): บางนา แบริ่ง สำโรงครับ และตามรถไฟฟ้า bts ครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)