ขาย i7 4770 ประกันแอดไวน่าจะเหลือครับ เช็คดู ใช้อยู่ ขาย 6500 มีซิงท์+กล่อง ต่อผ่านทางเฟต โทร 089-9719871
https://www.facebook.com/SmallshortNotfastButslowslow