รับ Dell P2415Q หรือ P2715Q ครับ
ท่านใดเสนอขาย PM ได้เลยครับ