ถ้าใส่จะเป็นยังไง ถ้าใส้ข้างหน้า

ถ้าไม่ใส่จะเป็นยังไงคับ