รับเครื่องเล่น mp3 แบบพกพาครับ ใครไม่ได้ใช้ส่งต่อ

SONY WALKMAN อะไรเทือกนี้