อยากได้ lcd 17" 19" ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ งบ 3500 บาท เอารุ่นรายดี
และสถานที่ซื้อด้วยครับ