ขาย IPhone 4 16 Gb
ใช้การได้ปกติ
ไม่ติดล็อค
จอมีตำหนิ
ขายตามสภาพ
1600 บาท
68790.jpg
68786.jpg
สนใจ Line Eaksw 0628189837
ประวัติการขาย
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%99
http://www.overclockzone.com/forums/...B2%E0%B8%9E-85

http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%A7
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B9%E0%B8%81
http://www.overclockzone.com/forums/...B2%E0%B8%9E-85
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%81
http://www.overclockzone.com/forums/...B9%86%E0%B9%86
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A