รับ DDR3 bus 1600 MHz 32 G (8 G*4 ตัว) มีงบประมาณ 4,500 บาท PM หรือทิ้งเบอร์โทรไว้ ก็ได้ครับ