ทีดิน เสนา อยุธยา 19 ไร่ หน้าที่ดินติดถนนลาดยาง2เลน หน้าที่ดินติดถนนกว้าง90เมตรยาว352เมตร ขายไร่ละ5แสนบาท
ที่ดินอยู่ ต.สามตุ่ม อ.เสนา อยุธยา สถาณที่ใกล้ที่ดิน อบต.สามตุ่ม วัดโคกจุฬา บริษัท บางไทรไฟเบอร์บอร์ด
จำกัด สนใจ โทร 0897886509 เพทาย ID line paytay2513