คือ pannal ของ m5 มาเป็นหน้่าจอแดงๆไม่มีอะไรขึ้นอ่าครับ

ติดๆดับๆ

มานเป็นอารายหรอครับ

แล้วสติกเกอร์ของ TK ติดวันหมด หรือ วันซื้ออ่าครับ