เครื่องแม่ขึ้นแบบนี้เวลาไม่ได้ใช้งาน เอาออกยังไงครับ ไม่ให้กล่องข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาอีกครับ