overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 41
 1. #1

  Default แรมโน๊ตบุ๊ค (NB) DR3 2G/1066 ของใหม่ของใหม่ยังไม่โดนไฟ ประกัน LT Synnex

  1.แรม NB KINGSTON DR3 2GB บัส 1066 ของใหม่ยังไม่โดนไฟ ประกัน LT SYNNEX ยังไม่แกะซีล VALUE Grade รหัส KVR 1066D3S7/2G ราคาปกติ 700 บาท แต่เราขายตัวละ 500 บาท สะดวกซอยอ่อนนุช 44 แยกโค้งบ่อปลา ตลาดเกตุไพเราะเท่านั้น นอกนั้นส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน + 20 EMS + 40 บาท

  สั่งซื้อสินค้า และโอนเงินก่อน 10.00 น จัดส่งได้ในวันเดียวกันกับวันที่โอน โอนหลัง 10.05 น. จัดส่งได้ในวันถัดไป หรืออาจจะจัดส่งได้ในช่วงเย็นๆ ของวันที่โอน เนื่องจาก ไปรษณีย์อยู่ไกลจากบ้านค่ะ

  สนใจติดต่อ ธนวรรณ LINE ID:ma.ew123 โทร 0894823768 สะดวกซอยอ่อนนุช 44 แยกโค้งบ่อปลา ตลาดเกตุไพเราะเท่านั้น นอกนั้นส่งไปรษณีย์

  ประวัติการขายค่ะ
  ขาย VGA5570 ที่เวป OCZ/ ขาย VGA HD7750/ขาย VGA BioStar GTX650/ขาย VGA HD6570/ ขาย VGA ASUS HD6950/ขาย EXT. HDD 2.5" 1TB/ขาย HD NB 2.5" Toshiba 1TB/ขาย HDD PC 3.5" 2TB GREEN/ขาย HDD NB 2.5" 750GB ล๊อต1/ขาย HDD NB 2.5" 750GB ล๊อต2/ขาย HDD NB 2.5" 750GB ล๊อต3/ขาย HDD NB 2.5" 750GB ล๊อต4/ขาย HDD NB 2.5" 750GB ล๊อต5/ขาย Ram DR3 PC 2G/1333 NB 4GB/1600/ขาย แรม PC Kingston DR3/1333 2G-4G/ขาย CPU NEXT Core I7-2600/ขาย ถ่านชาร์จ Panasonic EVOLTA/ขาย Micro SD Card/ขาย CPU I3-3240/ขาย VGA7750/ขาย Flash Drive และ Micro SD Card/ขาย VGA GT420/ขาย VGA 6570และ R7-240/ขายHD-PC 2TB/ขายMicro SD32Gและ64GและFlash Drive/ขาย VGA R5-230/ขาย VGA GT730/ขายMicro SD/ขาย HD 2TBและ Micro SD/ขาย VGA420/ขาย Ext.HDD/ขายMicro SD+Flash Drive/ขาย HD-Micro-SD/ขาย HD2TB และFlash Drive Micro SD/ขายHD PC 500G Micrso SD + Flash Drive


 2. #2

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 3. #3

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 4. #4

  Default

  ๑. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถ้อยคำ จึงไม่ผิดพลาด

  อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการ กล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้.

 5. #5

  Default

  ๒. แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา


  ภิกขุ ทั้งหลาย ! พวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก), เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดกาล(อกาลิโก), เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปัสสิโก), ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว(โอปะนะยิโก), อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน (ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ)

 6. #6

  Default

  ๓. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

  ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำสอน แสดงออก ซึ่งถ้อยคำใด ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย.


  อิติวุ. ขุ. ๒๕ / ๓๒๑ / ๒๙๓
  พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ น. ๒๘๕

 7. #7

 8. #8

 9. #9

 10. #10

 11. #11

 12. #12

  Default

  ในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนี้ ขออวยพรให้ท่านเจ้าของเวป OCZ และเจ้าหน้าที่ ทุกๆ ท่าน รวมทั้ง สมาชิกทั้งหมด
  โชคดี ลาภพูนทวี มั่งมีศรีสุข ค่ะ

 13. #13

 14. #14

 15. #15

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 16. #16

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 17. #17

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 18. #18

  Default

  อิมังสมิงสติ อิทัง โหติ
  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมังสมิง อะสติ อิทัง นะโหติ
  เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 19. #19

  Default

  สัมมา ปัสสัง นิพพินทะติ
  เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย
  นันทิกขะยา ราคักขะโย
  [เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ (คือความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ(ความพอใจ)
  ราคักขะยา นันทิกขะโย
  เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
  นันทิราคักขะยา จิตตัง สุวิมุตตันติ วุจจะติ
  เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า ?จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี? ดังนี้
  สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕.

 20. #20

Page 1 of 3 123 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •