เน็ตผมมันค่าUpload Speed ขึ้นน้อยมากเลยไม่รุเปงไร
เป็นเน็ตWireless แต่ก่อนมันก็ไม่เปนนะครับ
แต่ก่อนอัพโหลดที 600-800 เดี๋ยวนี้ 50 ยังไม่ถึง