แนะนำ จอ LCD 17 นิ้วทีครับ
ราคา ไม่เน้นครับ เท่าไหร่ก็ได้ เน้น คุณภาพของการแสดงผล

ช่วยทีครับ