อุปกรณ์ (device):SD card Sandisk Extream Pro 64 gb
ราคา (price): 800
สภาพ (condition): ยังไม่ได้ใช้แต่แกะกล่องแล้ว
ตำหนิ (defect):ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 29 ตุลาคม 2559
ประกัน (warranty): ไม่แน่ใจ น่าจะตลอดอายุการใช้งานนะ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ซื้อผิดจะซื้อ micro sd แต่ดันชี้ผิดตัวลืมดูตอนซื้อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0814866770
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ตามตกลง