A6 5400 + M/B GA-F2A75M-HD2 1700 รวมส่ง
A8 3850 + M/B GA-A75M-DS2 1800 รวมส่ง
X4 641 + MB Biostar 1700 รวมส่ง
X3 440 +M/B ASUS M5A78L 1500 รวมส่ง
RAm 4 GB 550 รวมส่ง

0910566852 Line Wingzero-One
อยากดูรูปแอสไลนมาเอาตัวไหนบอกคราบ