คอมใช้สำนักงาน 10 เครื่อง มีเครื่องผม ใช้งานลำบาก

อาการ ใช้งาน อินเตอร์เน็ต browser เข้าเวปต่างได้ช้าาาาาาาา มาก ทั้งที่ เล่น bittorrent ได้ พอผ่านไปชัก 1-2 ชั่วโมง กลับมาใช้ได้ปรกติทุกอย่าง

window XP ครับ