รุ่นเหล่านี้

DW2000
DW200S
DW2010


เมื่อวานไปเดินหาที่พันทิพ ไม่เจอเลยซักร้าน ใครพอจะทราบไหมครับ