การ์ดแลนไร้สาย Althros ไม่สามารถใช้กับ Acesspoint ของ 3COM ได้ ทำไมหรอครับ ตอน search ก็เจอนะครับ แต่เวลา connect มันต่อไม่ได้