จะไปซื้อครับ อยากทราบว่าขายร้านไหน ราคาเท่าไร

กำเงินไป 4000 พอไหมหว่า