รับ : GT 730 1 ตำแหน่ง / เสนอ ราคา มาได้เลยครับ

เน้น ระแวก : กทม. ใกล้เคียง จะตัดสินใจเป็นพิเศษ ครับ

ลงรูป เบอร์ติดต่อ Line อะไรไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวติดต่อกลับไป .