อุปกรณ์ (device):Huawei Nexus 6P 64GB โมเดล 1511
ราคา (price):5,400 บาท
สภาพ (condition):89%
ตำหนิ (defect):จอแตกและร้าวตามรูปแต่ทัชยังใช้ได้ปกติ จอภาพปกติ มีรอยเคสกัดตามรูป รอยบุบหนักๆไม่มีครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):รับต่อมาอีกทีครับ
ประกัน (warranty): ประกันใจ 7 วันครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):086-4928133 ID. line: synvia28
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดรับในเมืองภูเก็ต หรือ EMS รถทัวร์
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)
เช็คประวัตการขายได้ที่ด้านล่างครับประวัติการขายครับ เอาเบอร์โทรไปเสิร์ชดูได้ครับ
http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...852&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...534&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...177&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...378&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...091&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...286&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...317&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...867&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...735&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...336&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...458&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...995&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...863&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...925&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...069&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...703&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...227&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...338&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...573&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...692&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...712&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...333&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...627&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...032&KW=Holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...051&KW=Holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...935&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...980&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...463&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...952&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...832&KW=holyboo

http://www.pdamobiz.com/forum/forum_...967&KW=holyboo