คือจะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์มันกลับขึ้นอย่างนี้อ่ะ

จะแก้ไขอย่างไรดี