ขาย Amp Randoll RX 25RM โหด และ เอฟเฟ็ต Metal End ถูกๆ เลิกเล่น ละ มารับได้ที่ลาดพร้าว4.jpg7.jpg

เอาทั้งสองอย่าง เอาไป 3700 บาท เลย