ERROR:> [2/12/2551 23:03:54] Can't read from data socket. Socket error = #10055.

มัน ล็อกอินก็สำเร้จ แต่ทำไมมัน ถึง เออเร่อ แบบนี้คับผม ลงวินโดวืใหมก็หลายครั้ง ไม่ได้สักที

ลองเครื่องอื่น ก็ดันได้ แต่ ทำไม เครื่อง นั้ดันไม่ไดอะ รบกวนหน่อยนะคับผม มันเป็นที่อะไร

FTP นะคับผม ลองมาหลายโปรแกรมละ ก็ไม่ได้

แต่ เข้าเครื่องอื่นได้ ทั้งที่ วินโดว์ตัวเดยวกัน