S__3350531.jpg รับประกันสินค้า**15 วัน ติดต่อสั่งซื้อเลย 061-1936387 ไลน=jamesjames1991 แนะนำโทรสอบถามแล้วคุณจะมั่นใจ อย่ากลัวในราคาที่ถูกทุกชิ้น ประวัติมี

ข้อเน้นย้ำก่อนสั่งซื้อจ้า **


ซื้อแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนสินค้าอื่น!! จะอยู่ในเงื่อนไขประกันเท่านั้น

สามารถส่งประกันเปลี่ยนสินค้า รุ่น/ยี่ห้อ เดียวกันได้หากสินค้ามีปัญหา

*เนื่องจากป้องกันการนำไปใช้แล้วส่งคืน อาจเกิดความเสียหายในคุณภาพได้

และเพื่อความเห็นใจผู้ซื้อถัดไป อาจได้รับสินค้าที่มีคุณภาพต่ำลงซึ่งเป็นเงื่อนไขทางร้านจำเป็นต้องใช้ครับ