เน้นรับในกทม.
ลงรูปพร้อมราคาในโพสต์หรือพีเอ็มมาก็ได้ครับ