Attachment 3775271


0969790708 Line suragahn
ลอง วัดไฟ ดู ขา Ground อันหนึ่ง ไม่ติด ครับ


AGP ครับ

LAN-On , DDR ครับ

ถ้าต้องการ พัดลม เพิ่ม 50 บาท ครับ


สุรการ


สนามบินน้ำ นนทบุรีขอบคุณ ครับป.ล. มารับเอง ที่บ้านผม ตรงข้ามกองสลาก 70 บาท ครับ