ตัวอักษรมันเป็นแบบนี้อะครับ คือผมลง Font ใหม่ อยากกลับไปเป็น Font แบบเดิม ทำไงครับ

นี่ครับรูป ตัวอักษรในวงกลมสีแดง จะเปลี่ยนมันยังไง