ตั้งรับ เฉพาะหน้าจอ SS 2233GW
ขาราคาอะไหล่นะครับ
idling samsen1113 0939659572