ตั้งรับ i3 6100 และ GTX 750+
ครับขอราคาร้อน บอร์ดที่ใส่กับ พวกนี้ได้ด้วยยิง่ดีครับ
หรือรุ่นที่ แรงเทียบเท่า i3 6100 ราคาถูกครับ

line : n.kobori