อุปกรณ์ (device):Samsung?galaxy?view?(AIS)จอ18.4 นิ้ว อปุกรณ์ครบกล่องนะคับ?สติกเกอร์กันรอยยังไม่เกิด ใช้งานครั้งสองครั้งนอกนั้นนอนกล่อง

ราคา (price): 11700?

สภาพ (condition): 95%?

ตำหนิ (defect): ไม่มีคับ

ประกัน (warranty): H1 หมดเดือนเมษายน

เหตุผลในการขาย (reason of sell): เงินคับ ?

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0631952491 ต้อง @line : yakky147

วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method) พระราม2, เอเชียทีค ครับ