ตามหา บอร์ดที่ใช้กับ AMD II X2-250 ขอสภาพดี พร้อมใช้งานได้ค่ะ