หา front panel - use 3.0 หรือ use 2.0 audio+mic แบบ HD

pm ครับ